Nieuwe stijl
Vanaf 1 april 2011 verandert het koor de naam “barbershopkoor The Swinging Stones” in “The Swinging Stones”. Zij blijven a cappella zingen.
Het koor heeft zich aangesloten bij Stichting BALK (Bond voor A cappella en Lichte muziek zingende Koren en zanggroepen).
Vooruitlopend op de aankomende wijziging heeft het koor in 2010 deelgenomen aan het korenfestival in Bant en behaalde de 3e plaats. In 2011 heeft het koor, ondanks het vertrek van de dirigent, wederom deelgenomen en eindigde op 9e plaats. Het laat zich aanzien alsof het koor minder aan het presteren is. Geenszins. Onder leiding van een plaatsvervangende dirigent is er juist fantastisch gepresteerd. Dat bleek wel uit de waardering van de Hollandse juryleden. Verschil van inzicht bij een buitenlands jurylid deed het puntenaantal behoorlijk dalen. Het festival in Bant wordt voor het koor de nieuwe uitdaging om te laten zien wie The Swinging Stones zijn.

Het prille begin
Op de open repetitieavond 29 oktober 2002 in “De Rechter” in Steenwijk kwamen veel geïnteresseerden af. Aan deze avond werd medewerking verleend door het barbershop The Swinging Woodnotes uit Epe onder leiding van Gerda Koknel. Aan het eind van de avond konden Gentia en Jeanette 41 leden begroeten. Ook in de weken hierna kwamen veel enthousiaste vrouwen kijken en meezingen.

Geboortefeest
In De Meenthe is het “geboortefeest” gehouden op 4 februari 2003 en daar is een spetterende show neergezet. Iedereen mocht familie en bekenden uitnodigen en samen met New Achord (een zusterkoor) en Rinia Roethof de voorzitter van Holland Harmony is er feest gevierd. Namens de gemeente Steenwijk was wethouder Anne Beeltje aanwezig. Hij prees dit koor en was blij met deze muzikale aanwinst.

De oprichters
Gentia Lokkers en Jeanette Oosterveld hebben in september 2002 de aanzet gegeven tot de oprichting van het barbershopkoor The Swinging Stones onder de vleugels van Holland Harmony.
Gentia Lokkers wilde na haar verhuizing naar Drenthe het Barbershop zingen weer oppakken. Hier in de omgeving waren geen barbershopkoren en daarom trok ze de
stoute schoenen aan en zocht contact met de voorzitter van Holland Harmony, Rinia Roethof.
Deze bracht haar in contact met Jeanette Oosterveld die hetzelfde “probleem” had. Na één gesprek werd besloten een koor op te richten. Zelfs de naam voor het koor kwam die dag spontaan uit de mond van Gentia rollen: “The Swinging Stones”, als kleine verwijzing naar “Stone-city” oftewel Steenwijk.

Barbershop dirigent
Mebius Langhout was de eerste dirigent. Nadat hij had aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen heeft Peter Iseger vanaf mei 2003 de leiding overgenomen. Tot februari 2011 heeft Peter Iseger zich vol vuur geworpen op het specifieke barbershop zingen. Drie maal heeft het koor onder zijn leiding deelgenomen aan de conventie, landelijke wedstrijd voor barbershopkoren. In 2005 eindige het koor op de 6e plaats en in 2007 en 2009 op de 5e plaats.

Aardig om te vertellen is dat de stemsoorten allemaal door elkaar heen staan. Het is dus niet zo dat de lead zangers als een groep links, rechts of in het midden staan. De stemmen zijn ingedeeld op klankkleur en volume.

Als één harmonieuze klank komt het lied bij het publiek over. Als je naar The Swinging Stones luistert, neem dan voor de aardigheid één persoon in het koor op je netvlies en probeer te ontdekken wat voor stemsoort zij zingt. Dat zal best moeilijk zijn want: de klanken vormen samen één geheel.

Na het vertrek van Peter Iseger is het koor een nieuwe weg ingeslagen. Het koor heeft zich losgemaakt van de specifieke manier van barbershop zingen en heeft het lidmaatschap met Holland Harmony beëindigd.
Vanaf 2011 is het koor aangesloten bij Balk (https://www.balknet.nl).

Vanaf juni 2011 t/m december 2012 heeft Klaas Peter van der Laan gedirigeerd.
Sinds januari 2013 staan wij onder leiding van Mirjam Cornelisse en bestaat ons repertoire uit diverse genres; behalve musical en popsongs zingt het koor ook wereldmuziek en licht klassiek.

Bestuur, commissies etc.
Binnen het koor werd veel geregeld: er moest een Bestuur komen, statuten en huishoudelijk reglement maken, sponsoring opzetten, PR regelen, financiën beheren, kledingcommissie en muziekcommissie instellen. Binnen een barbershopkoor zijn vier stemsoorten die alle vier aangestuurd worden door een sectional leader. De sectional leaders hebben de voortrekkersrol bij hun sectie. Zij bereiden de songs voor en studeren die in met hun eigen sectie. Kortom heel veel werk om de hele organisatie goed op te zetten, maar The Swinging Stones zijn er in geslaagd om dit succesvol te doen.